NAVIGAR Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa
ul. Heyki nad Kanałem Zielonym
70-631 Szczecin

telefon: (+48 91) 462-38-99, (+48 91) 350-71-79
fax: (+48 91) 462-37-73


email: biuro@navigar.pl
Realizacje

1995 - 1997

• Transport barkami towarów masowych.

1998

• Zakup pontonów i rozpoczęcie prac hydrotechnicznych:
- budowa przystani w Chlewicach;
- budowa oznakowania - tor wodny Szczecin - Świnoujście.

1999 - 2003

• Rozpoczęcie budowy przeprawy mostowej - most Pionierów (Szczecin, współpraca z firmami - Montostal, Mostostal, Płockie przedsiębiorstwo robót mostowych)
• Przeholunki elementów mostu Pionierów (patrz zdjęcia 02-06)

2000

• Remont nabrzeży w basenie Górniczym - port Szczecin.
• Prace związane z budową pochylni Wulkan Nowy - Stocznia Szczecińska (patrz zdjęcia 18-19)
• Remont mostu długiego (Szczecin).

2001

• Transport elementów suwnic: Opole - Hamburg (patrz zdjęcia 21-26)

2002

• Prace hydrotechniczne przy przebudowie kanału Piastowskiego (Świnoujście).

2003

• Prace hydrotechniczne przy budowie i transporty przęseł mostu Wolińskiego.

2004

• Transport i przeładunki specjalistyczne w porcie Szczecin.

2005

• Przewozy kontenerów.
• Transport sekcji statkowych do stoczni w Papenburgu.
• Przewozy silników z Poznania do Szczecina.

2006

• Obsługa budowy mostu na Warcie blisko miejscowości Śrem
• Obsługa budowy nabrzeża w Porcie Szczecin na Parnicy
• Przewozy pokryw w relacji Szczecin – Stralsund

2007

• Obsługa budowy nabrzeża Bulwar Nadodrzański przy dworcu PKP Szczecin
• Obsługa przy układaniu rurociągu o długości 370 m oraz 600 m powiązanego z budowaną Oczyszczalnią Ścieków w Szczecinie
• Obsługa przy budowie Mostu Gryfitów i Pomorzan w Szczecinie
• Obsługa przy regulacji Odry w rejonie miejscowości Ratzdorf
• Obsługa przy regulacji Łaby w rejonie miejscowości Rosslau
• Przeholunki kadłubów różnego typu z Polski do Holandii
• Obsługa budowy nabrzeża w Świnoujściu

2008

• Obsługa przy regulacji Łaby w rejonie Łaby (górna, środkowa, dolna część)
• Przeholunki kadłubów różnego typu z Polski do Holandii
• Obsługa budowy mostu na Odrze w rejonie Rędzina

2009

• Obsługa przy regulacji Odry w rejonie Kostrzyna
• Przewozy ładunków ponadgabarytowych na pontonie Tadźko w Niemczech
• Przewozy sztuk ciężkich na Górnej Weserze
• Przeholunki kadłubów różnego typu z Polski do Holandii


2010

• Transport reaktorów dla Rafinerii Schwedt przy pomocy lodołamaczy
• Obsługa przy regulacji Odry w rejonie Kostrzyna
• Przewozy sztuk ciężkich Drezno - Hamburg, Drezno – Bremen
• Przeholunki kadłubów różnego typu z Polski do Holandii
• Transport oleju rzepakowego tankowcem
• Udział w projekcie „Budowa falochronu osłonowego dla Portu Zewnętrznego w Świnoujściu” w ramach budowy Gazoportu LNG

2011

• Prace hydrotechniczne na Kanale Łaba-Hawela
• Prace hydrotechniczne we Frankfurcie nad Odrą
• Udział w projekcie "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4 – 333,4"
• Udział w projekcie "Budowa falochronu osłonowego dla Portu Zewnętrznego w Świnoujściu"

2012

• Prace hydrotechniczne na Kanale Łaba-Hawela
• Prace hydrotechniczne w Kostrzyniu nad Odrą
• Udział w projekcie "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4 – 333,4"
• Udział w projekcie "Budowa falochronu osłonowego dla Portu Zewnętrznego w Świnoujściu" w tym transport gwiazdo bloków
• Obsługa przy odwiertach pod stawy nawigacyjne Nr 1 i Nr 2 na Zatoce Pomorskiej
• Prace przy przedłużeniu linii metra U-5 w Berlinie
• Obsługa budów hydrotechnicznych w Wolinie i Wicku
• Praca przy budowie mostu na Dziewokliczu w Szczecinie
• Transport silnika 83 tonowego z Berlina do Salzgitter
• Przeholunek specjalistycznych pontonów dla WSA z Wolgastu do Hamburga
• Przeholunek nowych barek ze Szczecina do Duisburga
• Transport reaktora o wadze 340 ton i średnicy 7,65m ze Szczecina do Schwedt
• Transport konstrukcji stalowych Gryfino – Szczecin
• Obsługa budowy Nabrzeża Niemieckiego w Szczecinie
• Transport ponadgabarytowy: Oderberg - Duisburg

2013

• PROJEKT LEOPARD & RoRo-Transport, Transport cylindra o wymiarach: 7,70 x 6,52 x 6,62 i wadze 138,2 ton na Górnej Wezerze.
• Udział w projekcie: „Rozbudowa drogi wodnej na Kanale Łaba – Hawela“, Transport urobku z dna, prace przeholunkowe.
• Prace hydrotechniczne na Warcie (Poznań, Konin).
• Udział w projekcie: „ Roboty czerpalne i zasypowe w portach w Szczecinie i w Świnoujściu w latach 2013-2015” – praca na Stanowisku Promowym Nr 6 oraz przy Nabrzeżu Pilotowym w Świnoujściu.
• Transport kamienia hydrotechnicznego , Frankfurt nad Odrą, Odra km 581 – km 593.
• Transport kamienia hydrotechnicznego , Budowa Wersterkappeln MLK, 54.000 ton.
• Praca przy budowie opaski brzegowej na Odrze na wysokości Cedyni.
• Udział w projekcie „ Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”.
• Transporty ponadgabarytowe w relacji Police – Szczecin
• Udział w projekcie; „Porty Zalewu Szczecińskiego – Wyspa Falochronowa w Trzebieży”.

2014

• Udział w projekcie: „Rozbudowa drogi wodnej na Kanale Łaba – Hawela“. Transport urobku z dna, prace przeholunkowe.
• Transport kamienia hydrotechnicznego , Budowa Wersterkappeln MLK
• Udział w projekcie „ Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”
• Udział w projekcie; „Porty Zalewu Szczecińskiego – Budowa Portu jachtowego w Szczecinie”.
• Udział w projekcie: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński)

2015

• Udział w projekcie: „Rozbudowa drogi wodnej na Kanale Łaba – Hawela“. Transport urobku z dna, prace przeholunkowe.
• Udział w projekcie „ Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”
• Udział w projekcie: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński)
• Transport ponadgabarytowy: Malczyce – Salzgitter, 3 stożki 7,75 x 7,75 x 3,05; 140.000,00 kg
• Przeholunek pontonów szczudłowych z Wrocławia do Magdeburga
• Udział w projekcie "Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Ustka, Rowy”
• Transport ponadgabarytowy: Schwedt – Szczecin
• Prace hydrotechniczne w Brunszwik
• Prace hydrotechniczne na Wezerze, Liebenau
• Prace hydrotechniczne przy dalbach, Mnisi Ostrów